Deelnemers

Het Netwerk heeft op 21 september 2009 de stichting Dementie Drenthe opgericht. De statuten zijn in 2017 deels gewijzigd. Het stichtingsbestuur vormt het dagelijks bestuur van het netwerk. De voorzitter van de stichting is tevens voorzitter van de Participanten Raad.

Het Stichtingsbestuur bestaat uit (juli 2018):

Henk van Hooft (onafhankelijk), voorzitter 

Joop Brink (gemeenten, wethouder Coevorden), vice-voorzitter

Frank van der Linden (namens regio Zuid Oost, Tangenborgh), penningmeester

Vally Schlunke (Espria, GGZ Drenthe), secretaris

Gia Wallinga (Espria, Icare), lid

Jaap te Velde (HZD, Huisartsen Zorg Drenthe)

Erwin Duits (namens regio Zuid West, Zorggroep Noorderboog), lid

Henk de Vries (namens regio Noord, Interzorg), lid

De afdeling Drenthe van Alzheimer Nederland is als adviseur bij de bestuursvergaderingen aanwezig: Frans van Dorst (Alzheimer Drenthe)

Het secretariaat van het netwerk is in handen van Anja Ottens: secretariaat@dementiedrenthe.nl, 0592 334475 of 06 46278424

Het netwerk kent één coördinator; zij werkt 32 uur per week in opdracht van het stichtingsbestuur. 

Zij wordt sinds juni 2018 hierbij ondersteund door een co-coördinator: Mariëlle de Jonge.

Els van der Veen

Els van der Veen, netwerk@dementiedrenthe.nl, 06-21100235

De bestuurders van de deelnemende partijen zijn verenigd in de Participanten Raad, die 2 keer per jaar bijeen komt. Deelnemers doen mee na de ondertekening van een Participantenovereenkomst en Aanhangsels. Er wordt gewerkt aan een Aanhangsel C, waarin afspraken vastgelegd worden over privacy. Zie privacyverklaring.

Organisaties die willen aansluiten bij het netwerk kunnen contact opnemen met de coördinator. 

Participanten van het Netwerk zijn (juli 2018):

Adviseur:

Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe, https://www.alzheimer-nederland.nl/

Provinciaal (dwz in meerdere regio's)

GGZ Drenthe, www.ggzdrenthe.nl

Icare Thuiszorg, www.icare.nl

Buurtzorg, www.buurtzorgnederland.com

Beter Thuis Wonen Thuiszorg, www.beter-thuis-wonen.nl

Treant Zorggroep, www.treant.nl

TSN Thuiszorg, https://www.tsn-thuiszorg.nl/

Zorgkompas, www.zorgkompas.net

De Nieuwe Zorg Thuis, www.dnzt.nl

De Zorgzaak, www.zorgzaak.nl

Allerzorg, www.allerzorg.nl

Noord:

Interzorg Noord Nederland, www.interzorg.nl

Zorggroep Drenthe, www.zorggroepdrenthe.nl

Wilhelmina Ziekenhuis Assen, (WZA) www.wza.nl

Lentis, Team 290, www.lentis.nl/team290

Accolade Zorggroep, locatie Arendshorst, www.accoladezorggroep.nl

Thuiszorg Comfort, www.thuiszorgcomfort.nl

Stichting Trias, www.stichtingtrias.nl

Gasthoeve de Olde Hof,https://www.gasthoevedeoldehof.nl/

gemeente Aa en Hunze, www.aaenhunze.nl

gemeente Assen, www.assen.nl

gemeente Noordenveld, www.noordenveld.nl

gemeente Tynaarlo, www.tynaarlo.nl

Zuid-Midden-West:

NNCZ, www.nncz.nl

Westerkim, www.westerkim.nl

Derkshoes, www.derkshoes.nl

Zorgcollectief Zuid West Drenthe (ZZWD), www.zzwd.nl

Zorggroep Noorderboog, www.noorderboog.nl

CarePool, www.carepool.nl

NL-PSY, www.nl-psy.nl

Chalcedoonzorg, www.chalcedoonzorg.nl

Fledderushoeve, http://www.fledderushoeve.nl/   

Saar aan Huis, https://saaraanhuis.nl/vestigingen-saar-aan-huis/thuiszorg-meppel/

Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, www.swwh.nl

gemeente Hoogeveen, www.hoogeveen.nl

gemeente Midden Drenthe, www.middendrenthe.nl

gemeente de Wolden, www.dewolden.nl

gemeente Meppel, www.meppel.nl

gemeente Westerveld, www.gemeentewesterveld.nl

Zuid-Oost:

Tangenborgh, www.tangenborgh.nl

Saxenburghgroep,www.saxenburgh.nl

Zorggroep de Hooimijt, www.zorgboerderijdehooimijt.nl

Huize Odoorn, http://www.huizeodoorn.nl/

Het Turfhuus, http://www.hetturfhuus.nl/

Verzorgd Wonen in Exloo, https://verzorgdwoneninexloo.nl/

Dagcentrum de Beek, http://www.dagcentrumdebeek.nl/

gemeente Borger Odoorn www.borger-odoorn.nl

gemeente Coevorden www.coevorden.nl

gemeente Emmen www.emmen.nl