Op 28 september 2018 is een Convenant ondertekend door de Provincie, de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland (afdeling Drenthe en Samen dementievriendelijk) en het Netwerk Dementie Drenthe.

De convenantpartners stellen zich tot doel:

De gemeenten Midden Drenthe en de Wolden, en Klazienaveen hebben het certificaat samendementievriendelijk al ontvangen.

Voor gemeenten

Onder de titel Langer meedoen bij dementie heeft Alzheimer Nederland een Focusbrief voor gemeenten 2020 uitgebracht. 

Het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar is onderdeel van het Deltaplan Dementie. Op de website van Dementiezorg voor Elkaar is veel informatie te vinden voor gemeenten die activiteiten ontwikkelen in het kader van dementievriendelijk. Dementiezorg voor Elkaar biedt ook ondersteuning aan gemeenten. 

Ook op de website van Samendementievriendelijk is voor gemeenten veel informatie te vinden.

Voor zorgverzekeraars is er een Focusbrief 2021 met als titel Goed verzekerde dementiezorg.

Voor zorgkantoren is er ook een Focusbrief 2021 met als titel Persoonsgerichte zorg bij dementie.