Financiën en juridische zaken

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke, zorginhoudelijke belangen niet meer (volledig) kunnen behartigen. Persoonlijke, zorginhoudelijke belangen zijn belangen die niet gaan over geld of goederen. U kunt hiervoor te rade gaan bij www.mentorschapnoord.nl

Voor allerlei vragen over financiële en juridische zaken kunt u terecht bij de notaris. U kunt dan denken aan vragen rond machtigingen, het regelen van nalatenschappen, bewindvoering, curatelestelling e.d.

Het is belangrijk om deze zaken zo snel mogelijk te regelen, voordat er twijfels zijn over de wilsbekwaamheid. Wacht niet te lang!

In Drenthe is een samenwerkingsverband Notaris en Dementie opgericht. Voor meer informatie over Notaris en Dementie kunt u hun website bezoeken www.notarisendementie.nl  Ook de namen en adressen van deze notarissen vindt u op die website.

Wat als ik het zelf niet meer zo goed weet, notaris?

Als u hier klikt kunt u meer lezen over aan welke financiële en juridische zaken u moet denken bij beginnende dementie.

Levenstestament

Voor alle oudere mensen is het goed om na te denken over het maken van een Levenstestament.

Notariële Volmacht

U kunt ook denken aan een Notariële volmacht

Bewind

En voor een later stadium kunt u denken aan het instellen van een Bewind.