15 maart 2022

Drentse campagne 'Voorbereiding Laatste Levensfase'

2022-03-15 16:04:00

Drentse campagne 'Voorbereiding Laatste Levensfase'

15 maart 2022

In de landelijke media komt met regelmaat de SIRE-campagne voorbij met als slogan: ‘De dood. Praat erover. Niet eroverheen’. De campagne moedigt mensen aan om meer over de dood te praten en het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Ruim een derde van de Nederlanders blijkt het ongemakkelijk te vinden om over de dood te praten. In Drenthe is daarom een regionale campagne opgezet, met als thema ‘Voorbereiding Laatste Levensfase’. De campagne richt zich enerzijds op de inwoners van Drenthe en anderzijds op mensen die werkzaam zijn in de zorg- en welzijnssector.

“Vaak horen we dat mensen behoefte hebben om in gesprek te gaan over hun wensen en vragen over de
laatste levensfase, maar dat ze het in de praktijk toch niet doen”, vertelt projectleider Hennita Schoonheim.
“Zo heeft slechts een beperkt deel van alle kwetsbare ouderen in Drenthe de eigen wensen vastgelegd bij
de huisarts. Met onze campagne willen we stimuleren dat mensen gaan nadenken over hun laatste
levensfase, dat ze hierover in gesprek gaan met hun huisarts of een andere zorgaanbieder en dat ze hun
wensen ook vastleggen. Denk aan vragen als: Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik wel, of juist niet? Hoe denk
ik bijvoorbeeld over reanimatie, euthanasie, of het doneren van weefsel en organen? Waar zou ik willen
sterven, als ik de keuze heb? Thuis, in het ziekenhuis of in een hospice?”

Individuele wensen
Jaap te Velde is werkzaam bij Huisartsenzorg Drenthe. “Er rust nog altijd een taboe op het bespreken van
de dood”, vertelt hij. “Met name in het begin van de coronapandemie werden we geconfronteerd met
patiënten die halsoverkop naar het ziekenhuis moesten. Ze kwamen plotseling op de intensive care terecht.
En daar werden ze kunstmatig beademd, terwijl sommigen dat achteraf gezien liever niet hadden gewild.
Toen werd pas echt duidelijk hoe wenselijk het is, dat we van elke patiënt de individuele wensen en keuzes
kennen. Daarmee voorkom je dat mensen behandelingen ondergaan, die ze liever niet willen.”

Drie stappen
“Onze aanpak is opgebouwd uit drie stappen”, vervolgt Schoonheim. “Stap 1 is nadenken over de eigen,
persoonlijke wensen. Stap 2 is hierover in gesprek gaan. In eerste instantie doe je dat natuurlijk met de
naasten: de partner, de kinderen, of een goede vriend of vriendin. En in tweede instantie met de huisarts of
specialist. Stap 3 is de individuele wensen en keuzes zwart op wit vastleggen. Dat kan in een
levenstestament bij de notaris, maar ook in het eigen patiëntendossier bij de huisarts of de specialist.”

Handige documenten
Te Velde: “Op onze website www.voorbereidinglaatstelevensfase.nl staan de drie stappen uitgelegd, met
korte filmpjes erbij. Ook staan er handige documenten op, die men gratis kan downloaden. Eentje daarvan
is een eenvoudige wilsbeschikking, die men kan invullen en kan meenemen naar het gesprek met de
huisarts of specialist. We hopen dat dit jaar alle 70-plussers en alle mensen met een kwetsbare gezondheid
in Drenthe de moeite zullen nemen om de website eens te bezoeken, de eigen wensen in te vullen en die
ook vast te leggen.”

Rust en duidelijkheid
Tot slot benadrukt Schoonheim, dat het niet alleen om 70-plussers gaat. “Natuurlijk, voor mensen op hoge
leeftijd komt het levenseinde steeds dichterbij, maar dat geldt ook voor mensen met een kwetsbare
gezondheid. Voor hen kan de laatste levensfase al op jonge leeftijd beginnen. Het is dus nooit te vroeg om
na te denken en in gesprek te gaan over de dood. Niet, omdat we graag snel dood zouden willen,
integendeel: we willen juist zo lang mogelijk een goed leven leiden! Door nu al belangrijke zaken te regelen,
geeft dat heel veel rust en duidelijkheid voor later. En niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor je
naasten en voor de mensen die werkzaam zijn in zorg en welzijn.”

Onze nieuwsbrief ontvangen?