Over ons

Dementievriendelijk

Op 28 september 2018 is een Convenant ondertekend door de Provincie, de 12 Drentse gemeenten, Zilveren Kruis, Alzheimer Nederland (afdeling Drenthe en Samen dementievriendelijk) en het Netwerk Dementie Drenthe. Op 1 december 2022 is er een verlenging van dit convenant ondertekend.

Ondertekend Convenant Dementievriendelijk Drenthe 2022

De convenantpartners stellen zich tot doel:

  • Inwoners uit de provincie Drenthe bewust te maken van de impact van dementie voor mensen met dementie, hun directe omgeving en op de samenleving als geheel;
  • Inwoners uit de provincie Drenthe te informeren over dementie zodat kennis over dementie wordt vergroot en men de signalen van dementie kan herkennen.
  • Het bevorderen dat Drenthe als samenleving meer adequaat kan reageren op mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Het bevorderen dat mensen met dementie langer mee kunnen doen in de samenleving. Convenantpartners willen door samen te werken en inspanningsverplichtingen op zich te nemen, komen tot een meer dementievriendelijke samenleving in de provincie Drenthe.

Een aantal gemeenten, waaronder Midden Drenthe en de Wolden, hebben het certificaat samen dementievriendelijk al ontvangen.

Voor gemeenten

Onder de titel Langer meedoen bij dementie heeft Alzheimer Nederland een Focusbrief voor gemeenten 2022 uitgebracht.

VWS publiceerde hiervoor op 21 september 2020 de Nationale Dementiestrategie 2021-2030.

In augustus 2021 is het plan van DNN goedgekeurd. Hieronder zijn de plannen;

Ook op de website van Samendementievriendelijk is voor gemeenten veel informatie te vinden.

Voor zorgkantoren en zorgverzekeraars is er ook een focusbrief:

Focusbrief voor zorgkantoren en zorgverzekeraars 2024 - 2025  met als titel Meer zorgarme jaren bij dementie.