Interview met de nieuwe voorzitter van NDD

Coördinator Karin Duiven in gesprek met Erik Giethoorn, op dit moment alweer een jaar actief als voorzitter van het Netwerk Dementie Drenthe (NDD).

In mei 2023 nam Erik de voorzittershamer over van Henk van Hooft. Die deze functie vanaf 2010 ingevuld heeft. Toen de vraag aan Erik werd voorgelegd of hij Henk wilde opvolgen als voorzitter van het NDD, hoefde hij daar niet lang over na te denken. Doordat Erik zowel op privé als professioneel vlak ervaringen heeft met dementie, kent hij het belang van goede en passende zorgverlening in de dementiezorg.  En als voormalig wethouder van de gemeente Hoogeveen was hij van 2014 t/m 2018, namens de Drentse gemeenten, al betrokken als bestuurslid en vicevoorzitter bij het NDD. Het was dus geen onbekend terrein en dat maakte dat hij positief reageerde op de vraag voor het voorzitterschap. Erik geeft aan dat het persoonlijk voor hem belangrijk is dat iedereen in Drenthe die te maken krijgt met dementie, op een gemakkelijke manier toegang kan vinden tot goede en passende zorgverlening. Hiermee sluit hij aan op de missie die we vanuit het NDD nastreven. 

Erik is 55 jaar en hij woont samen met zijn vrouw en twee zonen in Hoogeveen. In het dagelijks leven is hij directeur-bestuurder van de welzijnsorganisatie Scala in het Friese Oosterwolde. Voor hem was de eerste kennismaking met dementie op professioneel vlak. Als wethouder Zorg en Welzijn van de gemeente Hoogeveen was hij nauw betrokken bij de dementiezorg in de gemeente. Tijdens een aansprekende presentatie van psych-gerontoloog Huub Buijssen, tijdens de Wereld Alzheimer Dag in 2014, kreeg hij een duidelijk beeld van dementie en de vele facetten ervan. De kennis die hij opdeed kon Erik helaas enkele jaren later in zijn privéleven gebruiken, omdat zowel zijn vader als schoonmoeder getroffen werden door de ziekte dementie. Beiden zijn inmiddels overleden, maar nu is ook de schoonvader van Erik getroffen door Alzheimer dementie. Zijn schoonvader wordt gelukkig goed verzorgd in een verzorgingstehuis in Hoogeveen, omdat het alleen wonen niet meer lukte. Door deze persoonlijke ervaringen heeft hij gemerkt dat de ziekte zich bij elke persoon anders openbaart. Zo kon hij met zijn vader fantastisch praten over vroeger, maar werd hem in hetzelfde gesprek wel drie keer dezelfde vraag gesteld. Bij zijn schoonvader is het echter een heel ander beeld. Door de totale verwardheid en waanbeelden gaat het voeren van een gesprek nauwelijks en de omgang vergt tact en veel geduld. 

Op de vraag of Erik het voorzitterschap met bepaalde verwachtingen of idealen is aangegaan, geeft hij aan dat hij weet dat we het in Drenthe goed voor elkaar hebben als je kijkt naar andere dementienetwerken in Nederland. De lijnen zijn kort en de verbindingen goed. Toch blijven er idealen om na te streven en dat we moeten oppassen dat we niet op onze lauweren gaan rusten. Een netwerk, welke dan ook, heeft constant vernieuwing nodig om interessant en in beweging te blijven. Naast de idealen worden de uitdagingen richting de toekomst groter door de dubbele vergrijzing en de daarmee gepaard gaande toename van dementie. Het NDD moet aan de slag met die uitdagingen. Voor Erik zijn: vernieuwing, ondersteuning en de positionering van de casemanager de belangrijke pijlers voor het NDD. Erik benoemd dat de inzet van de casemanager dementie, als specialist voor mensen met dementie, in de toekomst van nog groter belang gaat zijn in de ondersteuning en zorg bij dementie. 

Als we kijken naar deze maatschappelijke ontwikkelingen, sluiten we dan als NDD hier goed op aan?  Voor Erik is dit gezien zijn werkpraktijk, waarbij inzet op preventie en het welbevinden van mensen voorop staat, een belangrijke vraag. De maatschappij krijgt steeds meer te maken met de verbinding tussen welzijn en zorg. En daarmee vormen zich toenemende uitdagingen rondom de doelgroep mensen met dementie en hun omgeving. Voor het NDD is het van groot belang om meer in te zetten op het versterken van die verbinding tussen zorg en welzijn. Via de bestuurlijke vertegenwoordigers en participanten van NDD wordt hier volop aandacht aan besteed. Naast de expertise die Erik meeneemt vanuit zijn functie als directeur van welzijnsorganisatie Scala, is het mooi om te kunnen zeggen dat Mathijs Euwema, directeur van Welzijn in Noordenveld, namens de Drentse welzijnsorganisaties toegetreden is tot het bestuur van NDD.   

Of er na een jaar voorzitterschap dingen zijn geweest die Erik hebben verbaasd binnen het NDD, krijg ik toch een onverwacht antwoord. Ondanks de kennis die hij al van het NDD had voordat hij als voorzitter aangesteld werd, zijn er toch nog wel dingen die hem opvallen nu hij een tijdje als voorzitter meedraait. Wat Erik het meest heeft verbaasd is dat dementie gezien wordt als een ouderdomsziekte, maar dat is helaas niet zo. De groep jonge mensen met dementie neemt toe. Binnen het NDD is er veel aandacht voor deze specifieke doelgroep die toch een ander vraagstuk heeft als het gaat om ondersteuning en zorg in vergelijk met de doelgroep ouderen met dementie.  

Voor we het gesprek afronden heeft Erik nog een boodschap die hij wil delen met iedereen: 

Het NDD heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een zeer goede ondersteuning van de dementiezorg in Drenthe. Ook de komende jaren blijven we ons volop inzetten op onze drie speerpunten die staan als een huis: het leggen van verbindingen en het bevorderen van samenhangende zorg, het optimaliseren van de kwaliteit van de dementiezorg en het vergroten van de vindbaarheid van dementiezorg in Drenthe!