Dementie

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben naar schatting 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze personen hebben verschillende problemen in het dagelijks leven. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Meestal denkt men eerst aan depressie, overspannenheid of relatieproblemen. Wanneer de diagnose dementie wordt gesteld, geeft dit duidelijkheid en rust voor de naasten.

Voor informatie over dementie op jonge leeftijd verwijzen we graag naar de volgende twee websites:


Klik hier voor de ontwikkelingen Dementie op jonge leeftijd in de provincie  Drenthe. Resultaten 2023 en vervolg 2024 


U kunt via deze Wegwijzer Dementie op Jonge leeftijd informatie vinden over het zorgaanbod.


De sociale kaart dementie op jonge leeftijd vindt u hier.


De presentaties van de webinar dementie op jonge leeftijd van 11 november 2021 zijn hieronder te bekijken;

  • Presentatie kenniscentrum dementie op jonge leeftijd - Thed van Kempen;
  • Presentatie dementie op jonge leeftijd Netwerk in Drenthe - A van Keulen;
  • Presentatie van niet pluis naar diagnose- J de Vries;
  • Presentatie kracht door verbinding - G. Jagersma;
  • Presentatie dementie op jonge leeftijd en werk - J de Graaf;
  • Bijdrage mantelzorger- P. Oden
  • Presentatie dementie op jonge leeftijd, van niet pluis naar diagnose - J. de Vries
  • Presentatie dementie op jonge leeftijd en werk - J. de Graaf. 
  • Presentatie geheugenpoli carrousel jong dementie - R Huitema 
  • Presentatie het belang van vroeg signaleren bij dementie op jonge leeftijd - H. Buist en J. ter Veen