Dementievriendelijke gemeente Coevorden

Stefan Snoeijer Stefan Snoeijer

Een dementie­vriendelijke samenleving, dat is waar de gemeente Coevorden voor staat. Het is dan ook niet voor niets dat de werkgroep ‘dementievriendelijke gemeente Coevorden’ onlangs nieuw leven is ingeblazen. De eerder gemaakte plannen zijn herzien en een aantal nieuwe gezichten heeft de werkgroep versterkt. Casemanagers dementie Hanneke Zwiers en Marion Finke vertellen samen met Stefan Snoeijer, sociaal werker bij welzijn Coevorden, graag over hoe zij hun krachten bundelen en samen werken aan de plannen die bijdragen aan een dementievriendelijk Coevorden.

De werkgroep ‘dementievriendelijke gemeente Coevorden bestaat naast Hanneke, Marion en Stefan uit een afvaardiging van het Alzheimer Café Coevorden een praktijkondersteuner van de huisartsen, een beleidsmedewerker van de gemeente Coevorden en een inwoner uit de gemeente.  Stefan: “Eén keer in de acht weken komen we bij elkaar. We bespreken dan het uitvoeringsplan. Daarnaast werken we met een actieplan. Daarin staat precies wat we hebben besproken en wie wat ten uitvoer gaat brengen. De kracht in deze samenwerking zit hem niet alleen in het feit dat er een brede expertise aanwezig is in deze werkgroep. Ook bij individuele casussen in de gemeente weten we elkaar veel beter te vinden en gebruik te maken van elkaars expertise.

Burgerparticipatie

nieuw aan de werkgroep dementievriendelijk in de gemeente Coevorden is dat er ook een inwoner van de gemeente Coevorden in deelneemt. Dit is in andere gemeenten in Drenthe nog nergens het geval. Marion: “Wij zijn al heel blij met één inwoner uit de gemeente zelf, maar wij vinden wel dat dit nog uitgebreid moet worden. Uiteindelijk doen we dit voor de samenleving in de gemeente Coevorden en daarvoor is de deelname en inbreng van onze eigen inwoners het meest waardevol.”

Mooie acties: van VR-bril tot inloophuis

Hanneke Zwiers Hanneke Zwiers

Er zijn in de afgelopen periode al verschillende acties uitgevoerd. Marion vertelt over de implementatie van de VR-bril: “Voor de casemanagers in de gemeente Coevorden zijn een aantal VR-brillen beschikbaar. Casemanagers nemen deze mee naar hun cliënt en mantelzorger. Deze laatste kan via de VR-bril door de ogen kijken van iemand met dementie, in verschillende fasen van de ziekte. Hierdoor creëer je bij de mantelzorger echt bewustwording van wat de ziekte inhoudt en hoe je je naaste het beste kunt benaderen.”

Een ander mooi initiatief van de werkgroep is het opzetten van een inloophuis. Hanneke: “Op 5 september willen we het inloophuis in Coevorden openen. Hiermee bieden we een plek aan mensen met de diagnose dementie, mantelzorgers, naasten en/of hulpverleners om vragen te stellen, lotgenoten te ontmoeten of gewoon even gezellig een kopje koffie te drinken. De drijvende kracht achter dit inloophuis is de inzet van twee zeer betrokken vrijwilligers van het Alzheimer Café. Zij waren eerder ook betrokken in de werkgroep dementie vriendelijke gemeente Coevorden. De gemeente stelt de locatie voor dit inloophuis beschikbaar."

De werkgroep dementievriendelijk Coevorden heeft in januari een informatiemiddag georganiseerd in Oosterhesselen. Deze bijeenkomst ging over de dementiezorg en was bedoeld voor de inwoners van Oosterhesselen. Op de informatiemarkt waren lokale zorgpartijen aanwezig voor informatie. Daarnaast waren er sprekers zoals geriater, notaris over levenstestament, de huisarts en team Wmo.

Logeermogelijkheid voor mensen met dementie

Stefan vertelt dat er een pilot is gestart bij Saxenburgh Aleida Kramer waar planbare respijtzorg wordt aangeboden. Dit betekent dat hier een logeerkamer is ingericht, speciaal voor mensen met dementie. Door een logeermogelijkheid voor deze doelgroep aan te bieden, wordt de mantelzorger een nachtje ontlast, kan even bijtanken of er een weekendje op uit gaan, wetende dat zijn of haar naaste in goede handen is. Stefan: “wij zijn er erg trots op dat dit in de gemeente Coevorden is gelukt. Een logeermogelijkheid voor mensen met dementie vraagt echt maatwerk. Er moet een bed vrijgehouden worden voor ‘planbaar logeren’ en dat is niet altijd mogelijk. Een leeg bed kost immers geld. Bovendien spelen de omgeving en begeleiding een heel belangrijke rol in de opvang van deze mensen.

Scholing

Een andere belangrijke activiteit die wordt uitgevoerd ten behoeve van een dementievriendelijke gemeente Coevorden is het scholen van diverse doelgroepen. Dat geldt niet alleen voor het team van maatschappelijk werk dat onlangs een verdiepende training over dementie heeft gehad, maar ook voor bijvoorbeeld de frontofficemedewerkers van de gemeente Coevorden. In de training ‘samen dementievriendelijk’ leren deze medewerkers goede methoden in de benadering en het contact met mensen met dementie. In de toekomst worden deze training uitgebreid voor verschillende doelgroepen in de samenleving.

Verbinding tussen zorg en welzijn

Marion Finke Marion Finke

De zorg verandert, er is een verschuiving te zien van zorg naar gezondheid. Dat betekent dat de verbinding tussen zorg en welzijn onmisbaar wordt. Marion: “Wij werken als casemanagers steeds intensiever samen met het maatschappelijk werk. We komen elkaar regelmatig tegen bij diverse overleggen. Wanneer we er met een casus niet uitkomen weten we de weg naar onze collega’s zoals Stefan goed te vinden.” Stefan: “Door de korte lijnen tussen de verschillende dienstverleners kunnen we onze cliënten veel sneller van de juiste hulp voorzien. Bijvoorbeeld wanneer er mantelzorgondersteuning gewenst is of een vrijwilliger gezocht wordt voor begeleiding tijdens een ziekenhuisbezoek. Ook in geval van rouwverwerking kan de nazorg van maatschappelijk werk ingezet worden.” En andersom werkt het natuurlijk ook. Als Stefan ergens komt en een niet pluis gevoel heeft, schakelt hij de casemanagers in voor advies in het nemen van de juiste stappen.

Netwerk Dementie Drenthe

Het Netwerk Dementie Drenthe (NDD) speelt een belangrijke rol als het gaat om de verbinding tussen de casemanagers uit de hele provincie Drenthe. Het NDD organiseert regelmatig een overleg waarin ervaringen en tips gedeeld kunnen worden van wat de casemanagers in het werkveld tegenkomen. Dit kan gaan over bepaalde casuïstiek, het trainen van de brandweer of het organiseren van een bijeenkomst op lagere scholen.

Een speerpunt dat binnen het NDD prioriteit heeft is het afgeven van indicaties voor dagbesteding. Een gemiddelde aanvraag voor Wmo-ondersteuning kan twee maanden duren. Dit proces kan enorm versneld worden als het keukentafelgesprek komt te vervallen en de Wmo-consulent ingaat het op het advies dat de casemanagers geven over de casus. De casemanager heeft de meeste kennis over de situatie van de client en kan deze ook beter onder woorden brengen dan de client zelf. Het NDD maakt zich er samen met alle casemanagers hard voor om deze verandering te realiseren zodat mensen met dementie, die hebben besloten naar de dagbesteding te willen, hier zo snel mogelijk mee kunnen starten.

De toekomst

Zowel Hanneke, Marion als Stefan voorzien voor de toekomst dat er steeds meer crisissituaties gaan ontstaan en er mensen tussen wal en schip vallen. Dat deze mensen eigenlijk niet meer thuis kunnen wonen maar dat er ook geen plek voor ze is in het verpleeghuis. De zorgvraag wordt gewoon groter en ook welzijn moet een steeds belangrijke rol gaan vervullen. Dat maakt ons erg gemotiveerd om goed met elkaar in verbinding te blijven.

Wil je meer informatie of in contact komen met een casemanager of steunpunt mantelzorg? Neem dan contact op met het Netwerk Dementie Drenthe via 0592 – 85 74 74 of helpdesk@dementiedrenthe.nl of met Maatschappelijk welzijn Coevorden via 085 – 27 35 256 of info@mwcoevorden.nl