Wet zorg en dwang (Wzd) bij dementie

De wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg bij mensen met dementie. Wat betekent de Wzd voor iemand met dementie en de naasten?

Wanneer de dementie erger wordt, kan iemand minder goed beslissen welke zorg nodig is. Het kan gebeuren dat de persoon met dementie niet instemt met de zorg. Of hij of zij verzet zich tegen de zorg. We noemen dit dan ‘onvrijwillige zorg’. De Wet zorg en dwang (Wzd) zegt dat onvrijwillige zorg niet mag worden toegepast, tenzij het niet anders kan. Hiermee zorgt de wet voor betere bescherming van de rechten van mensen met dementie.