1 augustus 2022

Dementie op jonge leeftijd, door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt

2022-08-01 14:59:00

Dementie op jonge leeftijd, door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt

1 augustus 2022

Wist je dat er alleen al in Drenthe naar schatting 700 mensen met dementie op jonge leeftijd wonen? En dat voor deze mensen op het moment dat zij niet meer thuis kunnen wonen, ook hun werkzame leven stopt?

Wij zijn ervan overtuigd dat dit anders moet. Ook mensen met dementie op jonge leeftijd hebben het recht om deel te blijven nemen aan de samenleving. Dit kan door te blijven werken of door op een andere manier een zinvolle invulling aan de dag te geven.

Vanuit een pilotproject maken wij ons hard om mensen met dementie op jonge leeftijd hun werk- of daginvulling te laten continueren ondanks dat zij in een verpleeghuis komen te wonen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven. Maar om echt een verandering teweeg te brengen is een bredere samenwerking én verbinding van meerdere expertises uit de regio noodzakelijk. Om werk- en daginvulling te continueren, nieuw aanbod te creëren en daarbij op zoek te gaan naar passende financiering.

Deelnemers aan het project Noorderboog is een VVT organisatie in de regio Steenwijkerland en Drenthe en werkt in dit project samen met de Reestlandhoeve. Deze organisatie biedt een zorg- en begeleidingsconcept aan waarbij mensen met verschillende zorgvragen participeren binnen hun bedrijf. Noorderboog en de Reestlandhoeve zijn de uitvoerende partners in dit project. Daarnaast zijn er ook kennispartners betrokken: de coördinator Netwerk Dementie Drenthe en de voorzitter en belangenbehartiger Dementie op Jonge Leeftijd van Stichting Alzheimer Nederland afdeling Drenthe. Ook de vrouw, mantelzorger van Geert, de man in de hiernaast weergegeven video, neemt deel in de projectgroep. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie, verleend door de Provincie Drenthe.

Ben jij geïnspireerd geraakt, wil je meer weten over het project of meedenken over de mogelijkheden? Kijk dan voor meer informatie op de website van Noorderboog.

Onze nieuwsbrief ontvangen?