12 december 2022

Herfstsymposium Casemanagers Dementie uit Drenthe

2022-12-12 14:44:00

Herfstsymposium Casemanagers Dementie uit Drenthe

12 december 2022

Ons jaarlijkse symposium stond dit jaar in het teken van ontmoeten en verbinden op actuele onderwerpen. Een middag die gezamenlijk gestart is met een heerlijke lunch en een openingswoord door bestuurslid NDD, Henk de Vries van Interzorg.

Toekomst van het vak van de CMD waar staan we nu en wat is de toekomst? Henk sprak ook zorgen uit over deze toekomst, kunnen we de functie van de CMD voor de toekomst op de huidige wijze vorm en inhoud blijven geven? Zorgaanbieders worstelen, zijn er voldoende beschikbare CMD, voor de toename van mensen met een dementie, toename in zorgzwaarte van de thuiswonende mensen met een dementie en de financiën die hiervoor beschikbaar zijn. Zaken om met elkaar zeker over in gesprek te gaan en ideeën en mogelijkheden te bespreken.

De middag werd gevuld door 3 geaccrediteerde workshops:

  • Dementie en onbegrepen gedrag: door Annet van de Velde, psycholoog bij Tangenborgh
  • Verdieping MCI en LBD: door Neuroloog dr. Annelies Bollen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
  • Zorgtechnologie bij dementie: door Jordi Brunsting en Rogier Hulsebosch vanuit De Technologie & Zorg Academie Drenthe (TZA)

Er was ook een stand van het palliatief netwerk aanwezig met informatie en voor het stellen van vragen. Daarvan is de uitkomst dat het onderwerp palliatief en dementie op de agenda staat voor de nascholing in 2023!

Mogelijke gemaakt met dank aan Sinie en Lisanne Fischer voor de gastvrijheid en het gebruik van de zorgboerderij “de hooimijt”. Voor de bezoekers was een rondleiding op het bedrijf mogelijk.

We hebben een evaluatie gehouden onder de deelnemers. De uitkomsten kunt u lezen in de bijlage. Wij als organisatie van dit symposium; voorzitters casemanagement dementie overleggen plus secretariaten Anja Lomulder en Marian van Mensvoort, zijn blij met de reacties en lezen uit de evaluatie dat het goed heeft aangesloten bij de wensen van de CMD.

De toelichtingen bieden mooie handvatten voor de organisatie van het volgend symposium in 2023. Als het lukt willen we dit laten plaatsvinden bij een participant. Een mooie manier om je ook als participant te profileren bij de CMD.

Zeker voor herhaling vatbaar.

Onze nieuwsbrief ontvangen?