13 juni 2023

Dementierapporteur onder indruk van unieke initiatieven in Meppel

2023-06-13 11:06:00

Dementierapporteur onder indruk van unieke initiatieven in Meppel

13 juni 2023

Maandag 12 juni vond er in verpleeghuis De Schiphorst een inspiratiesessie plaats die in het teken stond van mooie projecten vanuit Netwerk Dementie Drenthe. Deze organiseerde de bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Meppel en Noorderboog. Dementierapporteur Tamara van Ark en haar beleidssecretaris Anne de Boer werden hierbij uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst was om elkaar te inspireren en in gesprek te gaan over de initiatieven en samenwerkingen die een dementievriendelijke samenleving bevorderen.

De dementierapporteur is een functie die in het leven is geroepen door Alzheimer Nederland. Tamara van Ark legt uit dat er in Nederland veel plannen en strategieën worden gemaakt ten behoeve van een dementievriendelijke samenleving. Tamara van Ark: “Het is mijn taak om het land in te gaan, ervaringen op te halen en wensen in kaart te brengen. Door deze informatie te bundelen hebben we focus kunnen leggen op drie thema’s die landelijke prioriteit krijgen: casemanagement dementie, wonen met dementie en ontmoeten. Op deze manier brengen we structuur in alle activiteiten en leggen gemakkelijker verbinding tussen de landelijke initiatieven.”

Een mooi onderwerp dat aan bod kwam is het project ‘Jonge mensen met dementie, door blijven werken als thuis wonen niet meer lukt’. Mensen die op jongere leeftijd dementie krijgen en in een verpleeghuis gaan wonen, hebben geen recht meer op een vergoeding voor externe dagbesteding. En dat terwijl er mensen zijn die nog sterk de behoefte hebben om extern te blijven ‘werken’. Ze hebben de pensioengerechtigde leeftijd immers nog niet bereikt.

Met dank aan een subsidie van de provincie Drenthe hebben Noorderboog, Wijngoed en Zorghoeve de Reestlandhoeve, Netwerk Dementie Drenthe en Alzheimer Nederland, afdeling Drenthe de handen ineen geslagen om externe dagbegeleiding voor een aantal van deze mensen toch mogelijk te maken. Ondertussen worden alle mogelijkheden tot een structurele financiering hiervoor onderzocht.

Mariska Bloemberg, beleidsregisseur van de gemeente Meppel, vertelde hoe belangrijk het is dat de maatschappij initiatieven blijft ontwikkelen richting een dementievriendelijke samenleving. Cruciaal hierbij is de samenwerking tussen de cliënt, de casemanagers dementie, gemeente en de lokale partners. Een mooi voorbeeld hiervan is de intensivering van de samenwerking tussen de WMO en de casemanagers. De korte lijnen en goede verbinding zorgen er niet alleen voor dat er sneller tussen hen geschakeld wordt, maar nog veel belangrijker is dat de cliënt er veel sneller door geholpen is.
Een ander mooi voorbeeld is het inzetten van de buurtsportcoach. Beweging is een belangrijk onderdeel van vitaal ouder worden. De buurtsportcoach helpt bij het organiseren van activiteiten die leiden tot meer beweging en dat dit in de toekomst wordt voortgezet. Maar ook de samenwerking met sociaal werkers is van belang om mensen met dementie binnen de algemene, laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten op te vangen.

Tamara van Ark is onder de indruk van alle inspanningen die in Meppel worden gedaan om te komen tot een dementievriendelijke gemeente. Tamara van Ark: “Ik zie dat iedereen echt bevlogen is en dat er hele mooie stappen worden gezet. Dit zijn mooie voorbeelden om mee te nemen in de uitwerking van onze plannen en om andere gemeenten mee te inspireren.”

Ook Rika Roffelsen, coördinator Netwerk Dementie Drenthe, kijkt terug op een hele waardevolle bijeenkomst: “Wij zijn als Drenten soms te bescheiden in alles wat we doen. We roepen het niet snel van de daken. Daarom is het goed om tijdens bijeenkomsten als deze verschillende initiatieven een podium te geven en elkaar te inspireren.”

Onze nieuwsbrief ontvangen?